Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies (czytaj więcej). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Weź kredyt gotówkowy i miej z górki

 • Zwrot i wymiana towaru
 •  

  §5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, ZWROT TOWARU

   

  1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone. Sytuacje te są wymienione w ust. 8 niniejszego paragrafu w związku z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@transferboardshop.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Drogi Konsumencie! Pamiętaj, że oświadczenie to możesz złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia ten wzór formularza tutaj. W zależności od Twojego wyboru ustawowy formularz możesz przesłać zarówno pocztą elektroniczną (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym).

  3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.

  4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. FORMULARZ ZWROTU TOWARU

  5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

  6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Sprzedawca informuje, iż nie świadczy usług wymienionych w art. 38 punktach 1, 2, 7, 8, 11, 13 ustawy o prawach konsumenta.

  8. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  g) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

  9. Konsumencie, Sprzedawca uprzejmie Cię prosi, o ile nie stanowi to dla Ciebie uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu albo do odsyłanego towaru paragonu lub faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu pieniędzy należnych Tobie tytułem odstąpienia od umowy.

   

  §6. WYMIANA TOWARU

   

  1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania towaru przez Kupującego, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym.

  2. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@transferboardshop.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).

  3. Konsumencie, Sprzedawca uprzejmie Cię prosi, o ile nie stanowi to dla Ciebie uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu albo do odsyłanego towaru paragonu lub faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury wymiany.

  Facebook

  Kontakt

  Zapraszamy do sklepu stacjonarnego.

  Godziny otwarcia:

  pon. - pt. 11:00 - 18:00

  sob. 11:00 - 16:00

  Adres: ul. Świętego Judy Tadeusza 120, 52-116 Wrocław - Iwiny
  Telefon:  601 510 725
  Email: sklep@transferboardshop.pl


  Wyświetl większą mapę