Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies (czytaj więcej). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Weź kredyt gotówkowy i miej z górki

 • Reklamacje
 •  

  §7. REKLAMACJE TOWARÓW ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru, sprzedanego 25 grudnia 2014 r. bądź po 25 grudnia 2014 r., w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

  2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.

  3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 601 510 725, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: sklep@transferboardshop.pl).

  4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony w §1 niniejszego regulaminu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

  5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji dotyczącej towaru niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

  6. Konsument może składać reklamacje dotyczące towarów przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

  7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

  8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona.

  9. Konsumencie, Sprzedawca uprzejmie Cię prosi, o ile nie stanowi to dla Ciebie uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu albo do odsyłanego towaru paragonu lub faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej towaru.

  10. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

  11. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi bądź innych przepisów prawa polskiego.

  12. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@transferboardshop.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

  13. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

  Facebook

  Kontakt

  Zapraszamy do sklepu stacjonarnego.

  Godziny otwarcia:

  pon. - pt. 11:00 - 18:00

  sob. 11:00 - 16:00

  Adres: ul. Świętego Judy Tadeusza 120, 52-116 Wrocław - Iwiny
  Telefon:  601 510 725
  Email: sklep@transferboardshop.pl


  Wyświetl większą mapę